Mình đã test thành công trên Nokia 5130Xp, 2700
Các bạn down về dùng nha!