Thứ Năm, 17 tháng 11, 2011

Ðảo quãng

Ðảo quãng

Muốn đảo quãng thì đảo nốt thấp của quãng lên vị trí cao hơn một quãng 8 hoặc đưa nốt cao hơn xuống một quãng 8.
Bảng dưới đây cho bạn thấy được một quãng sẽ biến đổi như thế nào sau khi đảo quãng:
Trước khi đảo quãngsau khi đảo quãng
quãng 2quãng 7
quãng 3quãng 6
quãng 4quãng 5
quãng 5quãng 4
quãng 6quãng 3
quãng 7quãng 2
Chất lượng quãngSau khi đảo quãng
TrưởngThứ
ThứTrưởng
TăngGiảm
GiảmTăng
ÐúngÐúngÐảo quãng rất thuận tiện cho việc phân tích các quãng 6 và quãng 7
Các ví dụ về đảo quãng

Xác định quãng bằng cách đảo quãng
Cách dễ dàng nhất để xác định quãng 6 và quãng 7 là đảo quãng và phân tích kết quả các quãng 2 và quãng 3 tạo thành
Ví dụ, thay vì phải tính toán số lượng cung và nửa cung trong quãng 6 F# – D#, bạn có thể đảo quãng và phân tích quãng 3 tạo thành. Vì quãng 3 D#-F# là quãng 3 thứ nên quãng 6 F#-D# phải là quãng 6 trưởng.
Quãng E-Db là một quãng 7 giảm vì nó trở thành quãng 2 tăng sau khi đảo quãng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét